חתונה אזרחית באיטליה

דיני המשפחה בישראל מכירים לפי חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) תשי"ג-1953 רק בנישואים לפי דין תורה שנערכו על אדמת מדינת ישראל. הנחיות אלו לגבי ההכרה בנישואין אזרחיים שנערכו בישראל, תקפות היום לגבי כל בני העדות והדתות החיים במדינה.

יחד עם זאת, נישואין אזרחיים שנערכו במדינות זרות מוכרים היום על ידי משרד הפנים לפי הסכמים בינלאומיים שאושררו על ידי ממשלות ישראל והנחיות בנושא של בית המשפט העליון. באופן זה, בשנים האחרונות בני זוג רבים שאינם מעוניינים או אינם יכולים להינשא בארץ לפי הנחיות הממסד הדתי, בוחרים להתחתן בחו"ל. [Read more…]

ברית הזוגיות

רוב רובה של החברה בישראל בימים אלו היא חברה מערבית חילונית הנוהגת על פי הערכים הליברלים המתקדמים. המדיניות הרווחת בארץ מאפשרת זאת, פרט לנושאים הקשורים בנישואים ובמשפחה. כאשר מדובר בעניינים אלו, המדיניות החילונית מפנה את מקומה לטובת הלכי הדת.

בכל הדתות בישראל- יהודים, נוצרים, דרוזים ומוסלמים- הזכות הבלעדית להביא זוגות בברית הנישואין שמורה לכוהני הדת בלבד. עובדה זו לא מאפשרת נישואים של בני דתות שונות זה לזה בתוך תחומי המדינה, זוגות כאלה חייבים להתחתן בנישואים אזרחיים בחו"ל. החוק במדינת ישראל קבע באופן חד משמעי כי אין אף גורם בישראל אשר רשאי לחתן בני זוג מדתות שונות (יהודי ונוצרייה, מוסלמית ונוצרי וכדומה), וכך זה נשאר מאז קום המדינה. [Read more…]

מסורבי חיתון במדינת ישראל

מדי שנה זוגות רבים בישראל אשר מבקשים לממש את זכותם ההומנית הבסיסית להינשא לבחיר לבם או לבחירת לבם, מקבלים תשובה שלילית בנוגע לרצונם זה. זוגות אלה נקראים מסורבי חיתון או פסולי חיתון.

הסירוב מגיע מהממסד הדתי הנשלט על ידי הרבנות הראשית בישראל. מוסד זה מגביל את חופש בחירתם של זוגות מסורבי חיתון להינשא בישראל כדת וכדין. מרבית הזוגות, מסורבי חיתון, הם עולים חדשים

שהרבנות מפקפקת לא פעם ביהדותם, מכיוון שאינם מצליחים להוכיח במאת האחוזים את עצם היותם יהודים. פסולי חיתון יכולים להיות גם ילידי הארץ, המעוניינים בנישואים חד מיניים, בנישואים של גרושה עם כהן ועוד. [Read more…]