מהו הסכם חיים משותפים

בני זוג שבחרו לחיות את חייהם יחד בשותפות, מכוונים לצעד אופטימי זה, אך נתקלים בקשיים וברצונות שהינם הלכתיים או מעוגנים, דבר שמוביל אותם למהלכים דינאמיים, בין היתר כתיבת הסכם לחייהם המשותפים.

מדובר בהסדר עניינים שאינם מופיעים בנייר הכתובה הדתי והשפעתם על טיב חיי המשפחה היא ישירה. זהו הסכם בו שני הצדדים חתומים, כאשר השימוש העיקרי הנעשה בו, הוא מול המערכת המשפטית שתפקידה לתת רשת בטחון לתא המשפחתי ולהחלטת הזוג גם במקרה של גירושין. [Read more…]

מסורבי חיתון במדינת ישראל

מדי שנה זוגות רבים בישראל אשר מבקשים לממש את זכותם ההומנית הבסיסית להינשא לבחיר לבם או לבחירת לבם, מקבלים תשובה שלילית בנוגע לרצונם זה. זוגות אלה נקראים מסורבי חיתון או פסולי חיתון.

הסירוב מגיע מהממסד הדתי הנשלט על ידי הרבנות הראשית בישראל. מוסד זה מגביל את חופש בחירתם של זוגות מסורבי חיתון להינשא בישראל כדת וכדין. מרבית הזוגות, מסורבי חיתון, הם עולים חדשים

שהרבנות מפקפקת לא פעם ביהדותם, מכיוון שאינם מצליחים להוכיח במאת האחוזים את עצם היותם יהודים. פסולי חיתון יכולים להיות גם ילידי הארץ, המעוניינים בנישואים חד מיניים, בנישואים של גרושה עם כהן ועוד. [Read more…]

מהו הסכם זוגיות

הסכם זוגיות הינו מעין חוזה אותו עורכים בני זוג המחליטים לחיות יחד במערכת של חיים משותפים. הסכם זוגיות יכול להיערך באם בני הזוג גרים יחד או לא, הינם ידועים בציבור, ואף אם המדובר במשפחה עם ילדים. הסכם חיים משותפים יכלול כל נושא אותו ירצו בני הזוג לכלול, להגדיר או לפרש ביניהם, ובעיקר יכלול פתרונות לתרחישים עתידיים היכולים להיות שנויים במחלוקת.

תפקידו של ההסכם הוא לקבוע מראש כללים מסויימים, שאינם רק ממוניים, הקשורים למערכת החיים המשותפים של בני הזוג. "הסכם זוגיות" נקרא גם "הסכם חיים משותפים" או "הסכם חיי משפחה" והוא הולך והופך למקובל מאוד בישראל. [Read more…]