ידועים בציבור – זכויות וחובות

ידועים בציבור מוגדרים כזוג אשר מנהל חיי משפחה בתוך משק בית משותף. בני הזוג אינם נשואים זה לזה, אך הם מופיעים בציבור כבעל ואישה. ידועים בציבור הם זוגות שמנהלים ביניהם חיי אישות כשם שמנהלים בעל ואישה, כלומר: יחסיהם מושתתים על אהבה ועל חיבה, על נאמנות ועל מסירות אחד לשני, אשר מוכיחים כי הם קשרו את גורלם יחדיו. כמו כן, בני זוג ידועים בציבור מנהלים משק בית משותף המתבקש מחיי המשפחה המשותפים. [Read more…]

נישואין – ריכוז החקיקה בישראל

הליך הנישואין במדינת ישראל הינו מהמחמירים בעולם. להלן מספר חוקים הקובעים את סמכות הנישואין והגירושין בידי הרבנות, ובכך מגבילים את המתחתנים לפי גילם, דתם, מינם וכדומה.

חוק גיל הנישואין, תש"י 1950

על פי חוק זה קובעת מדינת ישראל כי נער ונערה רשאים לבוא בברית הנישואין רק אם מלאו להם מעל 17 שנים. נישואין שנערכו כאשר אחד מבני הזוג אינו עומד בדרישות החוק והינו צעיר מגיל 17 אזי המדובר בעבירה פלילית. האדם אשר סייע לבני הזוג להינשא או השיא אותם צפוי לעונש של שנתיים מאסר. [Read more…]