חתונה אזרחית באיטליה

דיני המשפחה בישראל מכירים לפי חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) תשי"ג-1953 רק בנישואים לפי דין תורה שנערכו על אדמת מדינת ישראל. הנחיות אלו לגבי ההכרה בנישואין אזרחיים שנערכו בישראל, תקפות היום לגבי כל בני העדות והדתות החיים במדינה.

יחד עם זאת, נישואין אזרחיים שנערכו במדינות זרות מוכרים היום על ידי משרד הפנים לפי הסכמים בינלאומיים שאושררו על ידי ממשלות ישראל והנחיות בנושא של בית המשפט העליון. באופן זה, בשנים האחרונות בני זוג רבים שאינם מעוניינים או אינם יכולים להינשא בארץ לפי הנחיות הממסד הדתי, בוחרים להתחתן בחו"ל. [Read more…]